Sjuksköterskans lön: speglar dagens sjukvårdssystem

För många sjuksköterskor är frågan om lönen inte bara en fråga om ekonomisk ersättning. Det handlar om erkännande, yrkesstolthet och en bekräftelse av sjuksköterskans.