Attefallshus har blivit ett populärt sätt att skapa extra boendeyta på sin tomt. Dessa fristående hus på maximalt 30 kvm kan fungera som gäststuga, kontor eller extra förråd. Attefallshusen är uppkallade efter Stefan Attefall, den dåvarande civil- och bostadsministern, som drev igenom de regelförenklingar som möjliggjorde denna typ av komplementbyggnader.

Enkelt att få bygglov

Till skillnad från andra typer av nybyggen så behöver attefallshus inte detaljplaneras. Det räcker med att följa vissa riktlinjer gällande storlek, placering på tomten och avstånd till tomtgräns. Detta gör att bygglovsprocessen blir väsentligt enklare jämfört med exempelvis ett helt nytt bostadshus.

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvm och taknockshöjden får inte överstiga 4 meter. Huset måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte grannen ger sitt skriftliga medgivande till placering närmare gränsen.

Olika användningsområden

Det finns två huvudkategorier av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Komplementbostadshuset är avsett för permanentboende och måste då uppfylla vissa krav på bland annat isolering och säkerhet. Komplementbyggnaden kan exempelvis fungera som förråd, garage eller hobbyrum.

Många väljer att inreda sitt attefallshus som en liten gäststuga eller ett extra sovrum för besökande vänner och släktingar. Andra använder det som ett arbetsrum eller kontor i hemmet om utrymmet saknas i det befintliga huset.

Färdiga attefallshus

Det går att köpa färdiga attefallshus ”nyckelfärdigt”, alltså helt klara för inflyttning med golv, väggar, tak och isolering monterat redan från fabrik. Dessa levereras som prefabricerade element som sedan monteras på plats på tomten. Fördelen med färdiga attefallshus är att de kan tas i bruk snabbt, utan omfattande byggarbete på plats.

Ytterligare en fördel är att färdiga attefallshus kan specialanpassas efter kundens önskemål gällande exempelvis färgsättning, fönster och dörrar. På så sätt kan huset smälta in naturligt i omgivningen.

Sammanfattningsvis erbjuder attefallshus ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att bygga ut sin boendeyta. Med sin lilla skala passar de utmärkt som komplement till villor och radhus.